Matematik Okulu                                                       

Ortaokul öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, analitik düşünme becerilerini de kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik hazırlanan bu matematik programında farklı ve üst düzey matematiksel problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir. Altı gün sürmesi planlanan bu yaz okulu programında öğrenciler gruplar halinde farklı problemler üzerinde çalışacaklardır.

Bu program, geleneksel matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının ötesine geçerek çocukların günümüz bireylerinin ihtiyaç duyduğu problem çözme, ilişkilendirme, akıl yürütme ve iletişim kurma gibi matematiksel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede mühendislik becerilerinin temeli olan matematiksel modelleme süreci üstün yetenekli öğrencilerle yapılacaktır. Bu süreçte, çocuklar gerçek yaşamdaki problem durumları matematiksel olarak ifade edecek ve matematiksel modeller yardımıyla ele aldıkları durumlara çözüm sunacaklardır. Bu sayede öğrenciler, problem çözmeyi, öğrendiklerini farklı disiplinlerde (fen, mühendislik, istatistik, coğrafya, vb) matematiksel becerilerini kullanmayı, genellemeler yapmayı ve analitik düşünmeyi öğrenme fırsatı edineceklerdir. Matematik ve gerçek yaşam arasında sağlam köprüler kuracak ve bilişsel olarak gelişeceklerdir.

 

 

 

Pin It