Mühendislik Okulu                                                   

 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ve Yaşam ve Meslek Becerileri erken yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılması hedeflenen 21. yy becerileridir. Bu becerileri geliştirme amacıyla STEM & Maker alanlarındaki eğitimler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim kapsamında da temel düzeyde Kodlama, Robotik ve Temel Mühendislik becerileri eğitimleri verilecektir. Bu eğitim kapsamında öğrenciler:

  • Temel mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirir ve mühendis gibi düşünmeyi deneyimler.
  • Bazı bilim uygulamalarını (science practices) ve mühendislik uygulamalarını (engineering practices) deneyimler.
  • Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinleri arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bakış açısıyla deneyimleyerek Maker (Sen de Yap) gibi çalışır.
  • Geleceğin dili olan kodlama eğitimini alarak algoritmik düşünme becerilerini ve bu becerilere uygun kod yazman becerilerini geliştirir.
  • Kodlama eğitimine entegre edilmiş robotik eğitimler ile tasarım ve mühendislik becerilerini kullanır. 

 

Pin It