PROGRAM UZMANLARI

Dr. Şeyma ŞENGİL AKAR (Merkez Müdürü)

Şeyma ŞENGİL AKAR, yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Programında tamamlayan araştırmacı doktora eğitimi süresince bir dönem Arizona Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde üstün yetenekliler programında misafir araştırmacı olarak DISCOVER ve STEM projelerinde çalışmıştır. Araştırmacı şuanda, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını matematikte üstün yetenekli öğrenciler, matematikte yaratıcılık, matematiksel modelleme konularında sürdürmektedir.

 

e-posta: e–mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dr. Gökhan KAYA (Merkez Müdür Yard.)

Gökhan KAYA, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniveristesi Fen Bilgisi Eğitimi programında tamamlamıştır. Doktora araştırması sırasında TUBİTAK yurt dışı araştırma desteği kapsamında Newcastle Üniversitesinde NUCASE projesi kapsamında öğretmen-öğrenci etkileşimleri üzerine çalışmıştır. Araştırmacı sorgulamaya dayalı öğrenme (IBL) ve STEM alanında AB destekli SAILS, MASCIL, MaSDIV projeleri ve TUBİTAK destekli BIDOMEG ve STEMFEST projelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır.  Araştırmacı şuanda, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, STEM ve sınıf içi öğretmen-öğrenci etkileşimleri üzerine yürütmektedir.

 

E posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uzm. Zeynep PİRİ (Araştırma Asistanı ve Program Sekreteryası)

Zeynep PİRİ, yüksek lisans eğitimini Bristol Üniversitesi Eğitim, Teknoloji ve Toplum programında tamamlamıştır. Doktora eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programında devam etmektedir. Halen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. E-öğrenme ve Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler konularında çalışma yapmıştır.

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Pin It