Üstün yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi;

Türkiye’de, üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemeyi,  Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmayı,

Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmayı, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmeyi,

Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmayı, amaçlamaktadır.

Pin It